Global searching is not enabled.
Skip to main content

1 Courses

Modified 19 February 2021

Çalgı Dersleri / Ses Eğitimi

Okulumuz, katılımcılarına çeşitli dallarda çalgı eğitimi ve ses eğitimi alma fırsatı sunuyor. Başta kanun, ud, kemençe, ney, tanbur, vurmalı çalgılar, klarnet, kabak kemane, bağlama gibi Türk müziği çalgıları olmak üzere her türlü enstrümana ilgi duyan veya çalan bireylerin seviyesine uygun müzik dersleri düzenleniyor. Eğitimci tarafından şekillendirilen derslerde katılımcıların çalgı icrasında sağlam temeller edinmeleri yanında, çalgıyı teknik olarak en iyi şekilde kavrayan, geleneğe vâkıf müzisyenlerin yetişmesi hedefleniyor. Eğitimlerimiz sayesinde katılımcılar kendilerini akademik olarak ispatlamış seçkin eğitimci kadrosundan çalgı eğitimlerinden birini veya birkaçını seçerek alabilir, çalgı eğitimlerini kuramsal dersler ve atölye çalışmalarıyla destekleyebilirler.

Modified 19 February 2021

Kurumsal / Toplu Dersler

Müziğe bütünsel yaklaşmak ve farklı yönleriyle ele almak iyi bir müzisyen olmanın ön şartıdır. Yalnızca iyi bir icracı ve besteci olmanın yeterli olmadığı günümüz müzik dünyasında, müzik kuramı ile tamamlanmış bir temel, müzik teknolojileri, müzik yöneticiliği ile müzik kültürü hakkında edinilmiş bilgilerle geliştirilmiş farklı bakış açıları, çok yönlü ve kendi kendine yetebilen, çağdaş ve fark yaratan müzisyenlerin yetişmesini sağlar. Kuramsal derslerimiz müzisyen olmayan ancak gönlü müziğe ve sanata yakın herkesin ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış olup, kendini geliştirmeye açık her bireye uygundur. Dünya müzik kültürleri, popüler müzik, müzik işletmeciliği, medya, kültür, müzikoloji gibi alanlarda kendini geliştirmek isteyen herkes kuramsal derslerden faydalanabilir.

Modified 19 February 2021

Atölyeler

Eğitim dönemleri içinde farklı zamanlarda düzenlenecek çalgı atölyeleri her yaştan tüm müzik severlere açıktır. Atölyeler katılımcıları çeşitli çalgılarla tanıştırmayı, onlara farklı müzik türlerinde ve çalgılarda deneyim kazandırmayı, müzisyenlerin performanslarını geliştirmelerine destek olmayı amaçlar. Dönem boyu süren fasıl atölyeleri yanında gerçekleştirilecek sürpriz atölyelerde katılımcılar müzik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı bulacak, öğrenirken eğlenecek, müziğin ruhunu yakalayacaklar.

Kanun 1
Duysal Sanatlar
Preview Course

Duysal Sanatlar

Kanun 1

Kanunla ilgili tarihi ve teknik bilgilerin verilmesi, kanunda icra pozisyonlarının öğretilmesi, kanun icrasında fiziksel yeterliliğin sağlanması ve kanunla makam müziği icrasına başlangıç. 

  • (0)